"Er zijn bijna altijd mogelijkheden om de verschillen te overbruggen"

Voorbeelden van geschillen bij vrije beroepsbeoefenaren

RenÚ Bastian - Clarese MediationFusie van ziekenhuizen
Twee ziekenhuizen gaan fuseren. Twee maatschappen van hetzelfde specialisme moeten samen gaan, maar de onderlinge verhoudingen zijn al lange tijd – zelfs van vˇˇr de fusieplannen – gespannen. Hoe laten ze dit ongenoegen achter zich en maken een kansrijke start?

Verschillen in inzet binnen de maatschap
EÚn van de collega’s binnen een maatschap spant zich minder in, in de ogen van de andere collega’s. Wat betekent dit voor de financiŰle afspraken?

Bespreken medische fouten
Een arts meent een medische fout bij een collega te constateren, maar vindt het moeilijk dit ter sprake te brengen. De ander voelt zich wellicht aangevallen waardoor het gesprek makkelijk ontspoort. Hoe te zorgen voor een veilige setting?

Goodwill
In een groepspraktijk wil een oudere arts zich uitkopen uit de praktijk. Het bedrag dat hij vraagt is voor de anderen veel te hoog. Hoe komen zij uit een impasse?

Opzetten van een gezondheidscentrum
Een huisarts, een apotheker, een verloskundige en een fysiotherapeut willen samen een gezondheidscentrum opzetten, maar kunnen het niet eens worden over de formule. Hoe te zorgen dat dit initiatief verder kan?

Een arts in dienst van een collega
Twee collega’s werken samen, de een in dienst van de ander. Er ontstaat onenigheid over de arbeidsvoorwaarden. Hoe komen ze er samen uit zonder hun samenwerkingsrelatie te beschadigen?

Al deze geschillen kunnen voor de rechter worden gebracht. Dat betekent een procedure met een lange doorlooptijd, een ongewisse afloop (in ieder geval een winnaar en een verliezer, dus een verzuurde relatie) en hoge advocaatkosten. Een mediator kan partijen helpen samen een maatwerkoplossing te vinden, binnen een redelijke termijn en tegen aanvaardbare kosten. En lukt het dan nog niet, dan kunnen partijen altijd nog naar de rechter.


Clarese Mediation | Fornheselaan 32 | 3734 GC Den Dolder
Telefoon: 06-29036032 | KvK: 32114370 | E-mail: mediation@clarese.com