"Er zijn bijna altijd mogelijkheden om de verschillen te overbruggen"

Voorbeelden van geschillen bij financiële instellingen

René Bastian - Clarese MediationInformatieverstrekking.
Het bestuur van een pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan in het kader van de Pension Fund Governance (binnenkort: deelnemers- en belanghebbendenraad) zijn het er niet over eens welke informatie het fonds aan het verantwoordingsorgaan moet verstrekken. Hoeveel informatie is nodig wil het verantwoordingsorgaan een oordeel kunnen vormen over het bestuurlijk functioneren, terwijl het fondsbestuur z’n werk moet kunnen blijven doen?

Bijstorting.
De onderneming heeft een contractuele bijstortingsverplichting wanneer het pensioenfonds in onderdekking is. Het contract is behoorlijk gedateerd. Inmiddels is het fonds in onderdekking en gaat het met de onderneming ook niet florissant. Hoe vinden beide partijen een oplossing die recht doet aan beider belangen?

Spanning binnen het bestuur.
Het bestuur functioneert niet optimaal. Met name één bestuurder functioneert niet naar wens binnen het team. Hij zit namens de werkgever- of werknemersgeleding in het bestuur. Het aanspreken van een andere geleding op diens functioneren ligt gevoelig. Hoe dit aan de orde te stellen zonder ongelukken te maken?

De uitvoerder.
Het pensioenfonds is al een tijdje matig te spreken over de prestatie van zijn pensioenuitvoerder, waarmee al een langdurige relatie bestaat. Er doet zich weer een incident voor en partijen worden het er niet over eens voor wiens rekening en risico dit moet komen. De relatie verbreken willen beide partijen niet. Wat te doen? Beider belangen zijn groot.

Dominante voorzitter.
Het pensioenfonds heeft een krachtig boegbeeld met deze uitgesproken voorzitter. Zijn dominante optreden maakt echter dat enkele andere bestuursleden vinden dat zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid op deze wijze geen goede invulling kunnen geven. Een gesprek met de voorzitter is op niets uitgelopen. Zo verder gaan is geen optie. Wat nu?

Onenigheid met de toezichthouder.
De externe toezichthouder geeft het fondsbestuur een aanwijzing. Het bestuur erkent de bevoegdheid daartoe, maar vindt zich onvoldoende gehoord in deze kwestie. Wat moet er nu gebeuren? Is procederen nog de enige optie?

Al deze geschillen kunnen voor de rechter worden gebracht. Dat betekent een procedure met een lange doorlooptijd, een ongewisse afloop (in ieder geval een winnaar en een verliezer, dus een verzuurde relatie) en hoge advocaatkosten. Een mediator kan partijen helpen samen een maatwerkoplossing te vinden, binnen een redelijke termijn en tegen aanvaardbare kosten. En lukt het dan nog niet, dan kunnen partijen altijd nog naar de rechter.


Clarese Mediation | Fornheselaan 32 | 3734 GC Den Dolder
Telefoon: 06-29036032 | KvK: 32114370 | E-mail: mediation@clarese.com